Nowa norma krajowa dotycząca produktów ekologicznych

19 kwietnia 2021 roku na stronie internetowej Federalnej Służby Akredytacyjnej opublikowano wyniki posiedzenia okrągłego stołu dotyczącego wyrobów ekologicznych i produktów o podwyższonej jakości.

Wideokonferencja na temat produktów ekologicznych

Spotkanie to zostało zorganizowane przez Komisję Spraw Rolnictwa rosyjskiej Dumy Państwowej i odbyło się w formule wideokonferencji. Najważniejsze kwestie poruszane podczas spotkania to:

  • certyfikacja produktów ekologicznych i ekologicznych produktów rolnych o podwyższonej jakości
  • oznakowanie wyżej wymienionych produktów
  • regulacje prawne dotyczące produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu tego typu produktów.

Dobrowolna certyfikacja eko żywności

Podczas spotkania przypomniano, że potwierdzenie zgodności produktów ekologicznych odbywa się na zasadach dobrowolnej certyfikacji. Procedurę certyfikacji przeprowadzają akredytowane jednostki oceniające zgodność, zarejestrowane w krajowym systemie w zakresie produkcji ekologicznej. Takie normy zostały przewidziane w obowiązującej ustawie federalnej nr 280 „O produktach ekologicznych i zmianach w niektórych aktach prawnych Federacji Rosyjskiej”.

Norma GOST 33980

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez obecnego na spotkaniu przedstawiciela Federalnej Służby Akredytacyjnej w tej chwili rejestr podmiotów akredytowanych zawiera dane o 7 jednostkach przeprowadzających proces certyfikacji żywności ekologicznych na zasadach określonych w normie GOST 33980 „Produkty ekologiczne. Zasady produkcji, przetwarzania, etykietowania i sprzedaży ”.

Produkty ekologiczne z dziko rosnących surowców 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że od 1 czerwca 2021 roku obowiązuje także krajowa norma GOST R 59425-2021 „Produkty ekologiczne z dziko rosnących surowców. Zasady zbierania, pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania, transportu i etykietowania ”. Dokument ten wprowadza pojęcia „ekologicznych surowców dziko rosnących” i „produktów ekologicznych z dziko rosnących surowców”, a także precyzyjnie ustanawia wymagania dla obszarów zbierania dziko rosnących surowców, określa zasady zbierania, transportu, przetwarzania i etykietowania produktów ekologicznych uzyskanych z takich surowców.

Zastosowanie tego standardu do dobrowolnej certyfikacji produktów ekologicznych pozwoli producentom na umieszczenie ich w odpowiednim rejestrze państwowym, a także na oznakowanie swoich produktów znakiem produktu ekologicznego. To dodatkowa zachęta marketingowa dla klientów, którzy coraz częściej zwracają uwagę na źródło pochodzenia produktów spożywczych, które kupują.