Lista wyrobów z plastiku planowanych do wykluczenia z obrotu w Rosji

Rosyjskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Ministerstwo Zasobów Naturalnych i inne odpowiedzialne departamenty przygotują listę produktów, które mają być stopniowo wycofywane z obiegu, ponieważ nie można ich poddać recyklingowi, co wpływa na rosnące zanieczyszczenie środowiska naturalnego. 

Koniec z opakowaniami nierecyklingowanymi? 

Zgodnie z zapowiedziami na omawianej liście mają znaleźć się opakowania nie nadające się do recyklingu lub trudnorecyklingowalne, naczynia jednorazowe, plastikowe pojemniki do przechowywania żywności i inne tego typu wyroby z tworzywa.

Lista produktów, a także pełna procedura działań niezbędnych do ograniczenia obrotu tymi produktami ma zostać opublikowana do końca II kwartału bieżącego roku. 

Produkty z polistyrenu i PCV w produkcji opakowań spożywczych

Eksperci z tej branży uważają za konieczne umieszczenie na omawianej liście produktów wykonanych ze spienionego polistyrenu (czyli popularnego styropianu), a także etykiet termokurczliwych z polichlorku winylu (PVC), najczęściej stosowanych do pakowania napojów, produktów mlecznych i innych tego rodzaju produktów. 

Zakaz podobny do tego na Białorusi?

Rosyjskie władze podkreślają, że chcą stworzyć system, w którym część zużytego plastiku będzie przywrócona do obiegu. Plany dotyczą wykorzystania do 50% surowców wtórnych pochodzących z odpadów w budownictwie, rolnictwie i przemyśle.

1 stycznia 2021 roku na Białorusi weszła w życie ustawa zakazująca używania i sprzedaży jednorazowych plastikowych zastaw stołowych w lokalach gastronomicznych. W październiku 2019 roku rosyjskie Ministerstwo Przemysłu i Handlu rozważało stopniowe ograniczanie produkcji jednorazowych toreb plastikowych, ale zrezygnowano z tego pomysłu ze względu na fakt, że generowało to wysokie koszty dla firm z różnych branż.