Lista wyrobów rybnych podlegających ocenie zgodności poddana publicznej dyskusji

Od 12 maja do 11 czerwca 2021 roku w krajach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej trwa publiczna dyskusja nad projektem zatwierdzenia wykazu wyrobów, które przy zgłoszeniu celnym wymagają także złożenia dokumentu oceny zgodności (lub informacji o takim dokumencie) zgodnie wymaganiami TR EAEU 040/2016 „W sprawie bezpieczeństwa ryb i wyrobów rybnych”. 

Rodzaje dokumentów oceny zgodności 

W projekcie listy wyrobów rybnych podlegających ocenie zgodności znajdują się trzy rodzaje dokumentów:

  • certyfikat weterynaryjny
  • deklaracja zgodności
  • zaświadczenie o rejestracji państwowej


Rodzaj wymaganego zezwolenia zależy od rodzaju produktu. Wyroby rybne podlegające projektowi opisujemy w dalszej części artykułu. W projekcie podane są wyjaśnienia dotyczące potrzeby posiadania konkretnego dokumentu. Świadectwo weterynaryjne należy uzyskać dla produktów nieprzetworzonych, w tym żywności dla niemowląt, natomiast co do zasady deklaracja zgodności jest przeznaczona dla produktów przetworzonych. Dla nowego rodzaju wyrobów i produktów przetworzonych do żywności dla niemowląt wymagane jest uzyskanie zaświadczenia o rejestracji państwowej.

Wyroby rybne, których dotyczy projekt 

W projekcie uwzględniono 22 pozycje z kategorii wyrobów rybnych, wśród których znalazły się:

  • gotowe zupy, buliony lub ich koncentraty zawierające ryby
  • makaron z nadzieniem zawierającym ryby
  • skorupiaki, mięczaki i inne owoce morza
  • ryby wędzone, suszone, solone lub w solance
  • filety rybne itp.


Dla każdej nazwy podano grupy kodów TE NED EAEU. Przy identyfikacji produktów należy posługiwać się zarówno nazwą wyrobu, jak i tym kodem.