Komitet Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej rozważa wprowadzenie zmian do reglamentów technicznych dotyczących środków ochrony osobistej, mleka i produktów mlecznych, ryb i produktów rybnych (019/2011, 033/2013, 040/2016)

Zatwierdzona została propozycja rozpatrzenia zmian do reglamentu technicznego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU) „O bezpieczeństwie środków ochrony osobistej”. Propozycja uwzględnia wyjaśnienie obszaru zastosowania reglamentu, wymagań dotyczących środków ochrony osobistej chroniących przed wodą i roztworami substancji nietoksycznych, a także filtrujących środków ochrony osobistej narządów oddechowych i stóp (obuwia) przed czynnikami chemicznymi.

W celu zapewnienia wdrożenia reglamentu technicznego Unii „W sprawie bezpieczeństwa urządzeń pracujących pod ciśnieniem” w krajach EAEU, została zatwierdzona do rozpatrzenia przez Radę Komitetu Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej również zaktualizowana wersja list norm do tego reglamentu.

Członkowie Komitetu Doradczego zatwierdzili również projekt programu rozwoju norm międzypaństwowych dla reglamentu technicznego Unii „W sprawie bezpieczeństwa ryb i produktów rybnych”. Podobnie, zatwierdzono również projekt poprawki do programu rozwoju norm międzypaństwowych dla przepisów technicznych Unii „W sprawie bezpieczeństwa mleka i produktów mlecznych”.

Komitet Doradczy zatwierdził projekt decyzji Rady Komitetu Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, która wymienia aktualne wykazy produktów, w odniesieniu do których złożeniu zgłoszenia celnego towarzyszy przedłożenie dokumentu dotyczącego oceny zgodności z reglamentami technicznymi „W sprawie bezpieczeństwa urządzeń niskiego napięcia” i „W sprawie kompatybilności elektromagnetycznej środków technicznych”.

Członkowie Komitetu Doradczego zatwierdzili także projekty decyzji Rady ECE, które przewidują wprowadzenie zmian do Sekcji III Jednolitej listy produktów (towarów) podlegających państwowemu nadzorowi sanitarnemu i epidemiologicznemu.

 

019/2011, 033/2013, 040/2016