Jedynie tytoń do żucia i tabaka został włączony do wykazu wyrobów tytoniowych podlegającego obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w procedurze celnej.

Rząd Federacji Rosyjskiej przyjął rezolucję nr 1169 z dnia 27 września 2017 r. W dokumencie tym wprowadzono zmiany w wykazie wyrobów tytoniowych podlegających obowiązkowemu potwierdzeniu zgodności w ramach procedury celnej. Dotyczy to procedur celnych, które uwzględniają możliwość przeniesienia własności lub użytkowania tego produktu zgodnie z jego przeznaczeniem na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Rezolucja ustanowiła, że lista zawiera jeden produkt: tytoń do żucia i tabakę, pakowany w opakowania konsumenckie. Kod produktu to 2403 99 100 0 zgodnie z klasyfikacją nomenklatury towarów gospodarki zagranicznej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. W celu zastosowania tej listy konieczne jest użycie zarówno nazwy towaru, jak i kodu.

Uchwała weszła w życie z dniem 16 listopada 2017 r.