Integracja systemu importu i znakowania obuwia w Rosji

Federalna Służba Celna Rosji i operator krajowego systemu znakowania, Centrum Rozwoju Zaawansowanych Technologii (CRZT), zakończyły integrację systemów wymiany informacji niezbędnych do importu odpowiednio oznakowanego obuwia. O tym podczas webinaru „Korzyści ze sprzedaży oznakowanych butów. Zasady opisywania cech w celu uzyskania kodu znakowania ”- poinformował analityk biznesowy CRZT Aleksander Dolgiev.

„W ciągu ostatnich dwóch miesięcy aktywnie testowaliśmy integrację systemu z Federalną Służbą Celną FR, a dzień przed zakończeniem testów usługa została wprowadzona do powszechnego obiegu w systemie e-administracji. Od 15 czerwca [zaczniemy pracować] z pierwszymi chętnymi przedsiębiorcami, którzy są gotowi przewieźć pierwsze przesyłki oznakowanych towarów przez granicę z zachowaniem pełnych procedur celnych oraz z dostarczeniem informacji na temat kodów znakowania”, powiedział Dolgiev.

Procedura opisywana przez Dolgieva wygląda następująco: informacje dotyczące kodów oznakowania są wprowadzane do zgłoszenia celnego, następnie przedstawiciel Federalnej Służby Celnej przetwarza zgłoszenie, a system celny automatycznie przesyła zapytanie do aplikacji „Czestnyj ZNAK”, podając w nim dane dotyczące kodów znakowania. Aplikacja “Czestnyj ZNAK” w odpowiedzi przesyła informacje o strukturze atrybucyjnej: kto jest właścicielem produktu, który wyprodukował kody Data Matrix, jaki jest status tego kodu itd. Urząd celny uzyskuje te informacje, a następnie przedstawiciel Federalnej Służby Celnej sprawdza, czy może ręcznie zweryfikować dane lub czy zostaną one wydane w sposób automatyczny.

“Po otrzymaniu deklaracji uczestnik przekazuje do systemu informację, że wprowadził kody znakowania, posiada numer deklaracji i została ona pomyślnie wydana. Po przesłaniu tej informacji do systemu znakowania, zostanie ona przez nas zweryfikowana i poprosimy Federalną Służbę Celną o informację o numerze i dacie zgłoszenia, towarach, które zostały wwiezione na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jeśli wszystkie informacje będą się zgadzać i nie będzie wątpliwości co do ich wiarygodności, produkt zostanie wprowadzony do obrotu, a następnie będzie można go sprzedać, przewozić, przenosić prawa własności, sprzedać lub, jeśli to konieczne, wycofać z obrotu”- zauważył Dolgiev.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami od 1 lipca 2020 r. w Rosji powinno znajdować się tylko obuwie z oznaczeniem Data Matrix z cyfrowymi kodami, które umożliwiają śledzenie produktu od producenta aż do użytkownika końcowego. Niesprzedane zapasy obuwia, które zostały zakupione przed 1 lipca należy oznaczyć do 1 września 2020 r., Towary z importu ściągnięte do kraju po 1 lipca, ale zakupione przed 1 lipca 2020 r., handlowcy mogą oznaczać do 1 sierpnia bieżącego roku.