Informacje o dokumentach zgodności przy zgłaszaniu ropy naftowej w trakcie procesu celnego

W dniu 18 czerwca 2019 r., Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej zatwierdziło wykaz produktów, do których w procesie zgłoszenia celnego należy dołączyć dokument oceny zgodności (lub też informacje na temat dokumentu oceny zgodności) z wymogami regulaminu technicznego obowiązującego w państwach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej „W sprawie bezpieczeństwa ropy naftowej, przygotowywanej do transportu i (lub) użytku” (TR EAEU 045/2017).

Zarząd Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej postanowił zatwierdzić ropę naftową przeznaczoną do transportu i (lub) użytku jako towar wymagający oceny zgodności z wymaganiami przyjętego regulaminu technicznego Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Dla ropy naftowej oprócz złożenia zgłoszenia celnego należy przedłożyć także dokumenty oceny zgodności.

Oznaczenie ropy naftowej (przygotowywanej do transportu lub też użytku) jako towaru zgodnie z kodem towarów TN WED TS (tj. z Nomenklaturą Celną Handlu Zagranicznego Unii Celnej) to 2709 00 900 9. Dokument, na podstawie którego podejmowana jest decyzja o ocenie zgodności to paszport.

Podjęta decyzja wchodzi w życie po upływie 30 dni kalendarzowych od daty jej oficjalnej publikacji.