Euroazjatycka Unia Gospodarcza zastosowała listy norm dla atrakcji.

Z dniem 13 maja 2018 r., wejdzie w życie Decyzja Kolegium Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej Nr 53 z dnia 10 kwietnia 2018 r.. Decyzją zostaną zatwierdzone dwie Listy norm dotyczące produktów podlegających Regulaminom Technicznym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej "O bezpieczeństwie atrakcji" (TR EAEU 038/2016). Lista zawiera normy GOST, STB (normy Republiki Białorusi i ST RK (Normy Narodowe Republiki Kazachstanu).

Pierwsza Lista zawiera 48 norm, których dobrowolne zastosowanie zapewnia zgodność z wymogami TR EAEU 038/2016. Normy te zawierają ogólne wymogi techniczne dotyczące bezpieczeństwa atrakcji i maszyn, wymogi dotyczące spawania włączając kwalifikację spawaczy, wymogi i metody kontroli elementów konstrukcyjnych itp.

Druga Lista zawiera 18 norm koniecznych do realizacji wymogów TR EAEU 038/2016 oraz do oceny zgodności atrakcji. Normy te opisują zasady i metody analizy i pomiarów, włączając zasady pobierania próbek. W szczególności normy obejmują metody pomiaru hałasu, wymagania dotyczące bezpieczeństwa jazdy i sprzętu, kontrolę jakości, wymagania dotyczące jakości spawania, metody określania parametrów higienicznych w tworzywach sztucznych itp.