Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe Regulaminu Technicznego dotyczącego paczkowanej wody pitnej.

W dniu 7 listopada 2017 r. Kolegium Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej wydało Decyzję nr 135 "O przejściowych przepisach Regulaminu Technicznego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej" w sprawie bezpieczeństwa paczkowanej wody pitnej, w tym naturalnej wody mineralnej "(TR EAEU 044 / 2017)".

Postanowiono, że dokumenty dotyczące oceny zgodności paczkowanej wody pitnej z wymaganiami obowiązują nie później niż do dnia 1 lipca 2020 r. Przed tą datą zezwala się na wytwarzanie i sprzedaż produktów o jakości potwierdzonej na podstawie tych dokumentów.

Od dnia 1 stycznia 2019 r., w którym wejdzie w życie TR EAEU 044/2017, zabrania się przyjmowania nowych dokumentów dotyczących oceny zgodności paczkowanej wody pitnej w oparciu o wymogi wcześniej ustanowionych aktów prawnych.

Do dnia 1 lipca 2019 r. produkty, które nie podlegają obowiązkowej ocenie zgodności z wymaganiami przed datą wejścia w życie TR EAEU 044/2017 (1 stycznia 2019 r.), mogą być produkowane i sprzedawane. W każdym przypadku sprzedaż paczkowanej wody pitnej jest dozwolona tylko w okresie jej ważności.

Ponadto Kolegium Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej postanowiło przygotować projekty 3 aktów prawnych w celu harmonizacji przepisów z regulacją techniczną "O bezpieczeństwie paczkowanej wody pitnej, w tym naturalnej wody mineralnej".