Euroazjatycka Unia Gospodarcza przyjęła nowe standardy dotyczące ryb i produktów rybnych.

Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej przyjęła decyzję Nr 106 w sprawie listy norm, aby zapewnić regulację techniczną handlu rybami i produktami rybnymi. Decyzja ta została podpisana  dnia 29 sierpnia 2017 r. I weszła w życie w dniu 30 września 2017 r.

Pierwsza lista zawiera 133 standardy GOST i krajowe standardy Republiki Kazachstanu (ST RK), w tym ogólne i techniczne specyfikacje, ogólne wymagania dotyczące ryb i produktów rybnych, a także normy dotyczące pakowania, znakowania, transportu i przechowywania, a także zalecenia dotyczące etykietowania. Dobrowolne stosowanie tych norm zapewnia zgodność z wymaganiami rozporządzenia technicznego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej "Bezpieczeństwo ryb i produktów rybnych" (TR EAEU 040/2016).

Druga lista zawiera 182  standardy GOST, ST PK, standardy Republiki Białorusi oraz inne standardy i metody niezbędne dla regulacji produktów i wdrażania TR EAEU "O bezpieczeństwie ryb i produktów rybnych". Normy te opisują zasady i metody analizy i pomiarów, w tym zasady pobierania próbek, metody identyfikacji organizmów genetycznie zmodyfikowanych, zasady akceptacji, metody oceny jakości, metody badania sanitarnego itp.