Euroazjatycka Komisja Gospodarcza dokonała edycji listy norm dla zabawek.

W dniu 26 września 2017 r. decyzja Kolegium EEC nr 124 zmieniła decyzję Komisji Unii Celnej z dnia 23 września 2011 nr 798. Decyzja CU nr 798 zatwierdziła rozporządzenie techniczne Unii Celnej "O bezpieczeństwo zabawek "(TR CU 008/2011).

Wykaz norm, których dobrowolne stosowanie zapewnia zgodność z wymaganiami TR CU 008/2011 został edytowany. Lista składa się z 16 GOST i 2 standardów Republiki Białorusi (STB). Normy te zawierają wymogi bezpieczeństwa, ogólne wymagania i metody kontroli zabawek.

Ponadto Eurazjatycka Komisja Gospodarcza zmieniła listę norm potrzebnych do wdrożenia wymogów TR CU 008/2011 oraz oceny zgodności zabawek. 183 normy zawarte na liście opisują zasady i metody analizy i pomiarów, w tym zasady pobierania próbek, ogólne wymogi bezpieczeństwa i metody kontroli, specyfikacje techniczne, metody oceny higienicznej, metody oceny sanitarno-epidemiologicznej, itp.