Eurazjatycka Komisja Gospodarcza przyjęła przepisy przejściowe do regulaminu technicznego o środkach bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gaszenia pożarów.

W dniu 26 września 2017 r. Kolegium EAEU przyjęło przepisy przejściowe do regulaminu technicznego EAEU "O wymaganiach dotyczących środków bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gaszenia pożarów" (TR EAEU 043/2017) decyzją nr 125.

Decyzja dotyczyła produktów podlegających TR EAEU 043/2017, który wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2020 r. Ustalono, że dokumenty dotyczące oceny zgodności takich produktów z obowiązkowymi wymogami będą obowiązywać nie później niż do dnia 1 lipca 2021. Od daty wejścia w życie TR EAEU 043/2017 zabrania się przyjmowania nowych dokumentów dotyczących oceny zgodności takich produktów na podstawie przepisów wcześniej ustanowionych aktów prawnych.

Do dnia 1 lipca 2021 r. produkty, które posiadają dokumenty dotyczące oceny zgodności z obowiązkowymi wymogami, wydane przed 1 stycznia 2020 r., mogą być produkowane i sprzedawane. Takie produkty powinny być oznakowane krajowym znakiem zgodności zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego EAEU. Produkty, które nie podlegają ocenie zgodności przed datą wejścia w życie TR EAEU 043/2017, mogą być produkowane i sprzedawane do dnia 1 stycznia 2021 roku.

Ponadto Komisja postanowiła zwrócić się do państw członkowskich z prośbą o przygotowanie projektów dokumentów niezbędnych do zastosowania przepisów technicznych "O wymaganiach dotyczących środków bezpieczeństwa przeciwpożarowego i gaszenia pożarów".