EurAsEC zasięga opinii Republiki Kirgiskiej w sprawie stosowania reglamentów technicznych Unii Celnej 

Z końcem marca EurAsEC przeprowadziła seminarium dotyczące strategii Unii Celnej w sprawie oceny zgodności i 18 reglamentów technicznych, odbyło się ono w Ministerstwie Gospodarki Republiki Kirgiskiej. Reglamenty techniczne dotyczą, między innymi, przemysłu spożywczego, bezpieczeństwa produktów dla dzieci i młodzieży, transportu kolejowego, meblowego i przemysłu lekkiego. Wydarzenie było skierowane do producentów, eksporterów, przedstawicieli państwowych i ekspertów laboratoryjnych.

Zgodność z wymogami technicznymi ma ogromne znaczenie zarówno dla EurAsEC jak i Republiki Kirgiskiej, gdyż utrzymywanie wysokiej jakości produktów stanowi istotna kwestię dla obydwu stron na wszystkich poziomach. Z tego względu władze Kirgistanu regularnie organizują wydarzenia informujące przedsiębiorstwa o reglamentach technicznych.

Uczestnicy seminarium zorganizowanego przez EurAsEC dążyli do poznania szczegółów oceny zgodności produktów i zastosowania przejściowych przepisów technicznych na terytorium Republiki Kirgiskiej. Od 12 sierpnia 2017 roku ocena zgodności produktów będzie przeprowadzana w oparciu o nowy reglament techniczny UC. Dlatego też odpowiednie krajowe przepisy Kirgistanu dotyczące oceny zgodności produktów z niezbędnymi wymogami będą obowiązywać jedynie do 12 sierpnia 2017 r.

Produkcja i sprzedaż towarów w oparciu o normy Kirgiskie będzie możliwa do 12 sierpnia 2019 r., pod warunkiem, że stosowne dokumenty zostały wydane przed 12 sierpnia 2017 r. Wszystkie produkty, które nie zostały poddane obowiązkowej certyfikacji przed 12 sierpnia 2017, zgodnie z przepisami Republiki Kirgiskiej, mogą być produkowane i rozpowszechniane bez dodatkowej, obowiązkowej dokumentacji zgodności na terytorium Republiki Kirgiskiej do 12 sierpnia 2018 r.