EurAsEC opracowała rozwiązania umożliwiające pełne wprowadzenie Kodeksu Celnego EAEU 

Eurazjatycka Komisja Ekonomiczna (EurAsEC) przedstawiła do publicznej konsultacji pierwsze projekty priorytetowych decyzji dotyczących niektórych 26 kwestii związanych z nowym kodeksem celnym EAEU. Decyzje wejdą w życie jednocześnie z nowym kodeksem celnym Unii, tak aby umożliwić jego całkowite wdrożenie.

Trzy pierwsze decyzje dotyczą działalności Upoważnionych Podmiotów Gospodarczych (AEO), a w szczególności rodzaju certyfikatu potwierdzającego włączenie podmiotów do rejestru AEO; formularza; oraz procedury ubiegania się kandydata o status AEO. Decyzje ustanawiają nowe uproszczone zasady, zgodnie z którymi wszyscy uczestnicy zagranicznej działalności gospodarczej mogą ubiegać się o status Upoważnionego Podmiotu Gospodarczego (tj. eksporterzy, importerzy, przewoźnicy i właściciele magazynów sezonowych).

Nowe przepisy będą miały również zastosowanie do pojazdów AEO oraz magazynów i terenów otwartych, gdzie tymczasowo składowane są towary, aby wykluczyć możliwość nieupoważnionego dostępu do produktów znajdujących się pod kontrolą celną.

Projekty decyzji będą uwzględniać standardy Światowej Organizacji Celnej, doświadczenia Unii Europejskiej, międzynarodowe standardy i najlepsze praktyki. Już wkrótce zostaną opublikowane projekty decyzji w sprawie innych przepisów dotyczących regulacji celnej.