EUG podjęła decyzję w sprawie klasyfikacji złączy elektrycznych zgodnie z ujednoliconą nomenklaturą towarową

Rada Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej na posiedzeniu z dnia 21 kwietnia 2020 r. zadecydowała w sprawie klasyfikacji złączy elektrycznych zgodnie ze zunifikowaną nomenklaturą towarową zagranicznej działalności gospodarczej EUG. Decyzja dotyczy specyficznego rodzaju złączy opisanego w dalszej części artykułu i wejdzie w życie po 30 dniach kalendarzowych od daty jej oficjalnej publikacji.

Czym są złącza elektryczne?

Zacznijmy jednak od krótkiej charakterystyki złączy elektrycznych. Jest to zespół połączeniowy składający się z dwóch elementów: wtyku i gniazda. Zasadniczym zadaniem jest łączenie i rozłączanie dwóch lub więcej obwodów elektrycznych poprzez wetknięcie wtyku do gniazda. Konstrukcja złącz elektrycznych bywa bardzo zróżnicowana.

Ważna decyzja w sprawie klasyfikacji złączy elektrycznych

Zarząd Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej postanowił zaklasyfikować (zgodnie z podstawowymi zasadami interpretacji nomenklatury towarowej dla zagranicznych działalności gospodarczych) do podpozycji 853669 jednolitej nomenklatury towarowej dla zagranicznej działalności gospodarczej EUG złącza, które:

  • są urządzeniami elektrycznymi w postaci wtyczki i gniazda
  • posiadają gwintowane ryglowanie w ich położeniu przegubowym (co ma zapobiegać przypadkowemu wypięciu wtyczki z gniazda)
  • są przeznaczone do łączenia poprzez podłączanie urządzeń w obwodach elektrycznych do napięcia nie większego niż 1000 V

Poniżej znajdują się zdjęcia przykładowych złączy tego typu:

EUG zlacza kod taryfy celnej