EKG: 12 miesięcy okresu przejściowego przed wprowadzeniem zmian w regulaminie dotyczącym produkcji spożywczej

Rada Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej ustanowiła okres przejściowy na dostosowanie producentów do nowych wymagań regulaminu technicznego Unii Euroazjatyckiej w zakresie bezpieczeństwa produktów spożywczych.

Regulacje dotyczące produkcji spożywczej

Kwestie związane z wytwarzaniem produktów żywnościowych ustalone zostały w regulaminie technicznym. Regulacjom tym oprócz samych produktów podlega proces ich produkcji, przechowywania, transportu, a także sprzedaży. Przepisy te nie mają zastosowania do produktów spożywczych wytwarzanych przez pojedynczych obywateli w ich domach

12 miesięcy na przystosowanie się do nowych zasad

Rozporządzenie Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej ustanawia 12 miesięczny okres przejściowy na dostosowanie się do nowych zapisów regulaminu technicznego dotyczącego zapewnienia bezpieczeństwa w produkcji spożywczej wprowadzonych decyzją Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej dnia 8 sierpnia 2019 r. Do tego czasu produkcja i wypuszczanie do obrotu produktów spożywczych są dozwolone na obszarze celnym EUG zgodnie z obowiązkowymi wymogami określonymi w przepisach technicznych Unii Celnej „W sprawie bezpieczeństwa żywności” przyjętych 9 grudnia 2011 roku.

Co z wyprodukowanymi towarami?

Wszystkich producentów, którzy obawiali się, że wyprodukowane w ostatnich tygodniach okresu przejściowego towary mogą zostać wycofane z obrotu uspokajamy. Decyzją Rady EKG obrót wymienionymi wyżej produktami jest dozwolony w terminie ważności ustalonym przez jego producenta. Tym samym nawet po upływie okresu przejściowego towary wyprodukowane w trakcie jego trwania mogą pozostać na rynku.

Decyzja ta wchodzi w życie po 30 dniach kalendarzowych od daty jej oficjalnej publikacji, czyli 28 czerwca 2020 r.