Dyskusja nad projektem zmian do regulaminu technicznego dotyczącego wind 

15 czerwca 2021 roku w krajach EUG rozpoczęła się 45-dniowa publiczna dyskusja nad projektem decyzji Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej dotyczącej zmian do Wykazu norm stosowanych w celu spełnienia zapisów regulaminu technicznego CU TR 011/2011 „Bezpieczeństwo wind”.

Podmiot odpowiedzialny za przygotowanie zmian

Zmiany zostały przygotowane przez Departament Regulacji Technicznych i Akredytacji EUG. Przewidują one przede wszystkim przyjęcie nowego wydania Listy Norm służących do potwierdzania dobrowolnej zgodności z regulaminem technicznym CU TR 011/2011 oraz przeprowadzania procedury oceny zgodności. Listy te zostały zatwierdzone w dniu 29 maja 2018 r. decyzją Zarządu EUG nr 93.

Zmiany w wykazie norm 

Tym samym zaktualizowana wersja Wykazu norm dotyczących dobrowolnego potwierdzenia przestrzegania regulaminu dla wind obejmuje 14 pozycji (w obecnym wykazie jest ich 12). Jest to 10 norm międzynarodowych oraz 4 normy krajowe Federacji Rosyjskiej. W 5 z nich zaznaczono, że niniejszy dokument jest stosowany w ocenie zgodności (na etapach przed oddaniem do eksploatacji, podczas eksploatacji). Są to na przykład: norma GOST dotycząca wymagań z zakresu przeciwdziałania wandalizmowi wind, norma GOST R dotycząca montażu wind dla strażaków w budynkach i budowlach czy też norma GOST dotycząca specjalnych wymogów bezpieczeństwa przy instalowaniu nowych wind w już istniejących budynkach.

Normy metod badań zostaną objęte zmianami

Kluczową zmianą jest propozycja przyjęcia nowej Listy norm wraz z zasadami i metodami badań oraz pobierania próbek do oceny zgodności wind. Znowelizowany dokument obejmuje 6 pozycji (w obecnym wydaniu jest ich 5). Są to 4 normy międzynarodowe i i 2 normy Federacji Rosyjskiej:

  • norma GOST 33984.2-2016 “Windy. Zasady i metody badań (testów) i pomiarów certyfikacyjnych. Zasady pobierania próbek.”
  • norma GOST 33984.3-2017 “Windy. Zasady i metody badań (testów) i pomiarów certyfikacyjnych mechanizmów bezpieczeństwa wind.”
  • norma GOST 34582-2019 “Windy. Zasady i metody badań, pomiarów i kontroli wind przed ich oddaniem do eksploatacji.”
  • norma GOST R 53782-2010 “Windy. Zasady i metody oceny zgodności wind przed oddaniem do eksploatacji.”
  • norma GOST 34583-2019 “Windy. Zasady i metody badań, pomiarów i kontroli w okresie eksploatacji.”
  • norma GOST R 53783-2010 “Windy. Zasady i metody oceny zgodności wind w okresie eksploatacji.”