Dnia 16 lipca 2018 roku weszły w życie zmiany do regulaminu technicznego dotyczącego mleka i produktów mlecznych w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Dnia 10 listopada 2017 roku Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej przyjęło Decyzję Nr. 102 zmieniającą regulamin techniczny Unii Celnej “O bezpieczeństwie mleka i produktów mlecznych” (CU TR 033/2013).

Zmiany dotyczą wymogów etykietowania produktów zawierających mleko, zasad umieszczania informacji na etykiecie i stosowania pojęć, które określają cechy składu produktu, w nazwach produktów zawierających mleko, włączając produkty zawierające substytuty tłuszczu mlecznego.

Decyzja Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej Nr. 40 z dnia 20 marca 2018 roku określiła przepisy przejściowe regulaminu technicznego Unii Celnej “O bezpieczeństwie mleka i produktów mlecznych”. Do 16 stycznia 2019 roku przedsiębiorstwa działające na terenie EAEC mogą produkować i sprzedawać produkty zawierające mleko etykietowane zgodnie z poprzednią procedurą, pod warunkiem, że posiadają one dokumenty oceny zgodności z regulaminem technicznym wydane przed data wejścia w życie tej decyzji. Ponadto, dopuszczalny jest obrót w handlu takich produktów do czasu upłynięcia ich termin ważności.