Decyzja nr 160 o przepisach przejściowych dotyczących "Wymagań dla skroplonego gazu węglowodorowego przeznaczonego do wykorzystania jako paliwo" (TR EAC 036/2016)

 

Decyzja EurAsEC odnośnie "Wymagań dotyczących skroplonego gazu węglowodorowego przeznaczonego do wykorzystania jako paliwo" będzie obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. (TR EAC 036/2016).

Deklaracji zgodności, podpisane przed wejściem w życie decyzji TR EAC 036/2016, obowiązują do upływu daty ich ważności, ale nie dłużej niż do dnia 1 lipca 2019 r. Produkcja i sprzedaż produktów z niezbędnym certyfikatem zgodności jest dozwolona do dnia 1 lipca 2019 r. Produkty, które nie zostaną poddane obowiązkowej certyfikacji zanim decyzja TR EAC 036/2016 wejdzie w życie, mogą być produkowane i sprzedawane bez oznakowania, z krajowym znakiem zgodności, do dnia 1 lipca 2019. Sprzedaż produktów w obu przypadkach musi zostać dokonana w wyznaczonym terminie.

Niniejsza regulacja techniczna (TR EAC 036/2016) wprowadza niezbędne standardy przechowywania, transportu, recyklingu i znakowania skroplonego gazu węglowodorowego sprzedawanego na terytorium Unii. Gaz przeznaczony jest do wykorzystania podczas produkcji paliwa i jako paliwo do transportu samochodowego.

Więcej informacji na temat przepisów technicznych TR EAC 036/2016 można uzyskać na stronie internetowej EurAsEC w sekcji zakceptowanych przepisów technicznych TR EAC.