Debata na temat zaktualizowanego programu opracowania norm do regulaminu dotyczącego tłuszczów i olejów

11 lutego 2021 roku rozpoczęła się publiczna dyskusja nad projektem zaktualizowanego programu rozwoju i rewizji norm niezbędnych do spełnienia wymagań regulaminu technicznego TR CU 024/2011 „Przepisy techniczne dla tłuszczów i olejów”. Projekt programu powstał w celu zastąpienia wcześniejszego, tracącego na aktualności programu, który został zatwierdzony na podstawie decyzji Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 290 z 10 grudnia 2013 r.

Nowelizacja i rewizja norm 

Przedstawiony projekt nowego programu obejmuje aż 36 propozycji dotyczących rozwoju, nowelizacji i rewizji międzynarodowych norm dla różnego rodzaju wyrobów tłuszczowych i olejowych. Jednocześnie niektóre z certyfikatów zgodności GOST, nad którymi prace nie zostały zakończone w terminie w ramach obecnego programu, zostały zaproponowane do wdrożenia w nowym programie ze wskazaniem wydłużonego okresu rozwoju. 

Oleje kokosowe, palmowe i z ziaren palmy oleistej

Wyżej opisana sytuacja dotyczy między innymi kwestii związanych z opacowaniem certyfikatów GOST dla produktów takich jak:

  • olej kokosowy
  • olej palmowy i jego pochodne
  • olej z ziaren palmy oleistej i jego pochodne

Prace nad opracowaniem określonych, spójnych norm dla tych produktów trwają już od 2013 roku. Obecnie termin zakończenia realizacji został przesunięty na 2021 rok. Podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie projektu dla całej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej pozostaje Federacji Rosyjska.

Terminy na opracowanie norm 

Dla większości standardów zaplanowano jeden rok na opracowanie i wprowadzenie zmian. Zgodnie z ogólnymi założeniami nowy program w całości miałby zostać wdrożony do 2026 roku. Publiczne dyskusja nad założeniami programu zakończy się 13 marca 2021 roku.

Podmiotem odpowiedzialnym za opracowanie projektu dla całej Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej pozostaje Federacji Rosyjska. Wyjątek stanowią dwa standardy, za których opracowanie odpowiedzialna jest Republika Kazachstanu.