Branża meblarska oczekuje na zaktualizowany regulamin techniczny

Na okres od 16 listopada 2020 r. do 25 stycznia 2021 r. w państwach członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej zaplanowano publiczną dyskusję nad projektem nowelizacji regulaminu technicznego TR CU 025/2012 „O bezpieczeństwie wyrobów meblarskich”.

Zmiany mają na celu sfinalizowanie planu wprowadzenia regulaminu technicznego do standardowych schematów oceny zgodności, które zostały zatwierdzone decyzją Rady EUG nr 44 z dnia 18 kwietnia 2018 r., a także zapisów Protokołu o regulaminach technicznych na terytorium Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Identyfikacja produktów meblarskich 

Pierwsze wyjaśnienie z zakresu przepisów meblarskich dotyczy identyfikacji produktu. Co do zasady identyfikacja produktu musi zostać przeprowadzona przez jednostkę certyfikującą w obecności wnioskodawcy. Rejestracji deklaracji może dokonać producent, oficjalny przedstawiciel z upoważnieniem producenta, sprzedawca, a także laboratorium badawcze. Bardzo istotnym aspektem jest fakt, że identyfikacja może być przeprowadzona jedynie przez jednostkę certyfikującą lub centrum testowe zawarte w odpowiednich ujednoliconych rejestrach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

 Typy mebli objęte obowiązkową certyfikacją

 Obowiązkowa certyfikacja dotyczy:

  • mebli dla dzieci
  • mebli dla młodzieży
  • mebli dla placówek oświatowych i przedszkolnych.

Pozostałe grupy mebli domowych i mebli do lokali użytkowych objęte są jedynie wymogiem złożenia odpowiedniej deklaracji.

Schematy wydawania certyfikatów i deklaracji:

Certyfikat wydawany jest według jednego z poniższych schematów:

  • 1s lub 2s - w przypadku dostaw seryjnych
  • 3s - w przypadku partii lub pojedynczego produktu

Deklaracja jest rejestrowana według następujących schematów:

  • 1d, 3d lub 6d - w przypadku dostaw seryjnych
  • 2d lub 4d - w przypadku partii lub pojedynczego produktu

Jednocześnie schematy 1d i 2d mogą zostać wykorzystane przy deklaracjach dotyczących mebli do księgarni i przedsiębiorstw handlowych, a także foteli do sal wykładowych i konferencyjnych.

Meble wykonywane na zamówienie

Produkty meblowe wykonywane na zamówienie również podlegają obowiązkowej ocenie zgodności z regulaminem technicznym. Forma oceny i powiązane z nią wymagania zależą od wyniku klasyfikacji rozwiązań zastosowanych przy projektowaniu i dobranych materiałów. Wszystkie schematy mogą być poddane certyfikacji, a schematy 3d, 4d lub 6d deklaracji.