Aktualizacja przepisów dotyczących maszyn i urządzeń w EUG

9 marca 2021 roku miało miejsce posiedzenie Zarządu Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej, podczas którego rozpatrzono szereg zagadnień z zakresu regulacji technicznych dotyczących maszyn oraz urządzeń. 

Aktualizacja niezbędna do realizacji wymagań regulaminu technicznego TR CU 010/2011

W porządku obrad znalazły się projekty zaktualizowanych wykazów standardów o charakterze międzynarodowym niezbędnych do realizacji wymagań regulaminu technicznego TR CU 010/2011 „W sprawie bezpieczeństwa maszyn i urządzeń”. Dokonano aktualizacji dwóch pozycji zawierających:

  • normy dotyczące wymagań bezpieczeństwa sprzętu
  • normy dotyczące metod testowania sprzętu, w tym zasad pobierania próbek do celów certyfikacji lub złożenia stosownej deklaracji zgodności

Zmiany w oparciu o normy międzynarodowe

Zaktualizowane listy norm będą zawierały głównie normy międzynarodowe, a w przypadku ich braku, normy krajowe poszczególnych państw członkowskich Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Wdrożona zostanie zasada, zgodnie z którą normy krajowe będą miały zastosowanie do momentu umieszczenia na listach odpowiednich norm międzynarodowych. Nowe wykazy norm przyjmowane są w miejsce tych, które zostały zatwierdzone decyzją Rady EUG nr 55 z dnia 19 maja 2015 roku.

Oznakowanie i identyfikacja produktów

Oprócz projektu zaktualizowanych wykazów norm do regulaminu technicznego TR CU 010/2011, na spotkaniu zaplanowano również zmiany w wykazie ogólnych procesów w EUG w zakresie wsparcia informacyjnego dla systemów oznakowania towarów środkami identyfikacji, a także niezwykle istotne w ostatnich miesiącach kwestie związane z obrotem wyrobami medycznymi.