Dyskusja nad projektem nowelizacji regulaminu dotyczącego produktów dla dzieci i młodzieży

30 kwietnia 2021 roku rozpoczęła się publiczna debata nad projektem nowelizacji regulaminu technicznego CU TR 007/2011 „O bezpieczeństwie produktów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży”. Potrwa ona do 30 lipca 2021 roku. Dyskutowany projekt zmian ma na celu ustalenie schematu i procedury oceny zgodności. Zgodnie z planami nowa wersja regulaminu zacznie obowiązywać dopiero po 6 miesiącach od daty oficjalnej publikacji decyzji o przyjęciu zmian przez Radę EUG.

Aktualizacja nomenklatury zgodnie z wymaganiami EUG

Zapisy rozporządzenia zostały zrewidowane w oparciu o wymagania Protokołu regulaminów technicznych w Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (załącznik nr 9 do Traktatu o EUG z dnia 29 maja 2014 r.) oraz dotychczasową praktykę jego stosowania. W związku z tym zaproponowano wyłączenie terminów zapisanych w postanowieniach Traktatu z artykułu 2. Dotyczy to następujących pojęć: „zwolnienie”, „producent”, „importer” oraz „osoba upoważniona przez producenta”.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

W nowym wydaniu, zgodnie z wymogami przywołanych wyżej dokumentów, zaproponowano wdrożenie dwóch artykułów rozporządzenia: 

  • art. 10 określającego zasady zapewniania przestrzegania wymagań bezpieczeństwa
  • art. 12 dotyczącego procedur oceny zgodności produktu.


W odniesieniu do art. 10 projekt przewiduje szczegółowy opis zastosowania norm z wykazów zawartych w dokumencie normalizacyjnym, które zostały przyjęte w celu spełnienia wymagań regulaminu technicznego TR CU 007/2011.

Schematy certyfikacji i deklaracji zgodności

Co do zasady w dyskutowanym dokumencie kluczowe schematy certyfikacji i deklaracji zgodności pozostały niezmienione, podobnie jak w przypadku rejestracji państwowej, jednakże planowane jest wdrożenie schematów numeracji:

  • 1р - dla produktów wytwarzanych na terytorium państw EUG
  • 2p - dla produktów wyprodukowanych poza terytorium państw EUG.

Wymagania dotyczące dokumentów 

Projekt zmian przewiduje ustalenie obowiązkowych wymagań co do kompletu dokumentów niezbędnych do potwierdzenia zgodności wyrobów, a także trybu przeprowadzania procedur oceny zgodności. Dokument nie ma wpływu na rzeczywiste wykazy towarów dziecięcych, które wymagają rejestracji pozwoleń na ocenę zgodności.

Warto podkreślić, że został już przygotowany projekt decyzji Rady EUG, w którym precyzyjnie określono tryb wprowadzania zmian w życie. Zgodnie z dokumentem nie będzie wymagane ponowne uzyskanie pozwoleń do przeprowadzenia oceny zgodności wydanych przed wejściem w życie omawianej nowelizacji.