Deklaracja zgodności Unii Celnej. Deklaracja zgodności reglament techniczny.

Deklaracja zgodności z reglamentem technicznym Unii Celnej – dokument, w którym producent lub dostawca towarów potwierdza zgodność jego wyrobów z wymaganiami reglamentów technicznych Unii Celnej. Jest w nim określona także organizacja zarejestrowana na terytorium Unii Celnej, która odpowiada za produkt po wprowadzeniu go do obrotu.

Deklaracja umożliwia swobodny przepływ towarów przez granice Unii Celnej. Ekperci Komisji Unii Celnej cały czas pracują nad stworzeniem wykazu wyrobów, które podlegają lub będą podlegać w przyszłości deklarowaniu zgodności.

Informacja na temat przyjętych do wprowadzenia reglamentów znajdą Państwo tutaj

Każda wystawiona deklaracja zgodności Unii Celnej musi być zarejestrowana w organie certyfikacji. Wydanie i rejestracja deklaracji Unii Celnej mogą być zrealizowane wyłącznie w organach, które zostały akredytowane i wniesione do Jednolitego Rejestru certyfikacji Unii Celnej.

Jak wygląda deklaracja zgodności z reglamentem technicznym Unii Celnej i jakie dane są w niej zawarte.

Dane odbiorcy deklaracji: nazwa, adres rejestracyjny, dane rejestracyjne organizacji-przedstawiciela w Unii Celnej (rosyjskiego/białoruskiego lub kazachstańskiego).

Dane o wyrobie: nazwa, kod taryfy celnej, standardy GOST i Warunki Techniczne, wielkość partii, warunki przechowywania i transportu.

Dane producenta: nazwa firmy, adres rejestracyjny, dane kontaktowe.

Podstawa wystawienia deklaracji: dane o aktach prawnych, na podstawie których została wystawiona deklaracja.

Pozostałe dane: nazwa organu przeprowadzającego badania i organu rejestracji deklaracji.

Dane o rejestracji deklaracji: data i miejscowość, w której wystawiono dokument oraz termin obowiązywania deklaracji.