Zmieniony ustęp w decyzji nr. 57 Europejskiej Rady Gospodarczej z dnia 20 lipca 2012 r.

W oparciu o załącznik nr 1 do rozporządzenia EurAsEC, przyjęty przez Radę Najwyższą od dnia 23 grudnia 2014 r. oraz w oparciu o klauzulę nr 52 umowy EurAsEC postanowiono:

  1. Zastąpić datę "1 stycznia 2017 r." datą "1 stycznia 2021 r." w drugim ustępie  decyzji № 57 oświadczenia EurAsEC z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie "Przyjmowania przepisów technicznych Unii Celnej" dotyczących "Bezpieczeństwo materiałów wybuchowych i  produktów wybuchowych".
  2. Obecna decyzja wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty publikacji i wpływa na relacje prawne, które mają miejsce od 1 stycznia 2017 r.