Zmiany w wykazie dokumentów do dobrowolnego stosowania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego

4 marca 2021 roku opublikowane zostało Zarządzenie Federalnej Agencji Regulacji Technicznych i Metrologii nr 234 „O zmianach w wykazie dokumentów z zakresu standaryzacji, w wyniku czego stosowanie dobrowolnie zapewnia zgodność na mocy wymogów ustawy federalnej z dnia 22 lipca 2008 r. nr 123-FZ Regulamin techniczny dotyczący bezpieczeństwa przeciwpożarowego”.

Normy i zasady postępowania przeciwpożarowego

Wykaz tych dokumentów został zatwierdzony 14 lipca 2020 roku na zlecenie Federalnej Agencji Regulacji Technicznej i Metrologii (Rosstandart) o numerze 1190. Zawiera on normy i zasady postępowania, które zostały pogrupowane według typu produktu (sprzęt przeciwpożarowy, materiały ognioodporne, tkaniny, z których wykonywana jest specjalna odzież ochronna, osprzęt elektryczny, produkty elektryczne oraz inne).

Aktualizacja klauzuli nr 215

W nowo przyjętych dokumentach przewidziano zapis o klauzuli numer 215 w nowym wydaniu. W szczególności dotyczy to normy SP 10.13130.2009 „Systemy ochrony przeciwpożarowej. Wewnętrzne zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do gaszenia pożarów. Normy i zasady projektowania”, która została zastąpiona zaktualizowanym zbiorem norm o tej samej nazwie, jedynie z aktualizacją ostatniej składowej numeru - SP 10.13130.2020.

4 nowe pozycje dotyczące systemów ochrony przeciwpożarowej

Dodatkowo lista zostanie uzupełniona o 4 nowe pozycje o numerach 237 - 240. Zawierają one zbiory zasad mających zastosowanie do systemów ochrony przeciwpożarowej, a mianowicie zasady projektowania i przepisy dotyczące:

  • systemów sygnalizacji pożaru i automatyki (SP 484.1311500.2020);
  • automatycznych instalacji gaśniczych (SP 485.1311500.2020);
  • budynków, lokali, konstrukcji i urządzeń, które podlegają ochronie za pomocą systemów sygnalizacji pożaru i automatycznych instalacji gaśniczych (SP 486.1311500.2020).
  • wieżowców i kompleksów budynków wielopiętrowych (SP 477.1325800.2020)

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

Warto przypomnieć, że krajowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego obowiązują od 1 maja 2009 roku. Dokument został po raz ostatni zaktualizowany w grudniu 2018 roku. Wymogi opisane w rozporządzeniu obowiązują przy opracowywaniu dokumentacji technicznej obiektów objętych ochroną, projektowania, konserwacji, napraw takich obiektów, a także przy opracowywaniu i wdrażaniu przepisów technicznych z wymaganiami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.