Zmiany w standardach dotyczących oceny zgodności produktów z wymogami regulaminu o ”Uzgodnieniu elektromagnetycznych zasobów technicznych”. Wejście w życie nowych standardów GOST

Zostały wprowadzone zmiany do Decyzji Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej dotyczącą międzypaństwowych standardów dobrowolnych, w tym zasad i metod badań oraz pomiarów, na bazie których oceniana jest zgodność produktów z wymaganiami regulaminu Unii Celnej RT UC 020/2011 „Uzgodnienie elektromagnetyczne zasobów technicznych”.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, stworzone zostaną standardy GOST na bazie EN 50130-4:2011, IEC 60255-26:2013, IEC 62020:2003, EN 16361:2013+А1:2016, EN 50557:2011, EN 50561-1:2013, IEC 61439-6:2012, IEC 62026-2:2008, IEC 62026-7:2010, CISPR/TR 16-4-3:2007, IEC 61000-2-13:2005 i inne. Standardy zostaną ustanowione przez Republikę Białoruś i Federację Rosyjską.