Zmiany w decyzji Nr 70 począwszy od 15 Lipca 2011 roku

 Zgodnie z załącznikami Nr 9 i 2 do umów i rozporządzeń Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej, zatwierdzonych przez Radę w dniu 23 grudnia 2014, postanowiono:

1)            Wprowadzić decyzję Unii Celnej zatwierdzającą przepisy techniczne o „Bezpieczeństwie taborów kolejowych”, „Bezpieczeństwie szybkiego transportu kolejowego” i „Bezpieczeństwie infrastruktury kolejowej”.

2)            Obecna decyzja wchodzi w życie po 30 dniach od daty jej publikacji.