Zmiany w decyzji Nr 159 Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej dotyczącej „Bezpieczeństwa autostrad” 

Na mocy decyzji Nr 159 z dnia 18 września 2012 roku postanowiono o wprowadzeniu szeregu zmian dotyczących funkcjonowania Unii Celnej.

Zmiany te dotyczą norm w zakresie „Bezpieczeństwa autostrad”, a także badań i pomiarów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Regulaminu Unii Celnej CU TR 014/2011. Niniejsze zmiany wpływają na dobór próbek oraz ocenę zgodności wyrobów według regulacji technicznych. Decyzja wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej publikacji.

Zmiany w decyzji zostały wyszczególnione w Załącznikach 9 i 2 do Umowy oraz w wykazie stadardów Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej (EurAsEc).