Zmiany w decyzji dotyczącej „Bezpieczeństwa zabawek” z 12 grudnia 2012

Euroazjatycka Komisja Gospodarcza (EurAsEC) przyjęła pewne zmiany w zakresie nieobowiązkowych norm, zasad i metod testowania, które potwierdzą zgodność z rozporządzeniem Unii Celnej CU TR 008/2011 o „Bezpieczeństwie zabawek”.

Nazwa i pierwszy akapit będą zawierać informację o „zgodności obiektu z wymogami technicznymi”. Na podstawie rozporządzenia Unii Celnej o „Bezpieczeństwie zabawek” (CU TR 008/2011) i standardów międzynarodowych, w tym zasad badań i metod, takich jak dobór próbek i niezbędnych sposobów oceny zgodności technicznej, zdecydowano także co następuje:

a)            W sekcji nazwa umieścić „zgodność przedmiotu z wymogami technicznymi” w miejsce „dowodu zgodności przedmiotu”.

b)           W kolumnie 7 w miejsce „Unii Celnej” umieścić „Euroazjatycką Unię Gospodarczą”.

c)            Dodać kilka pozycji do wykazu produktów i klasyfikacji.

Specyfikacje Standardów Państwowych (GOST) zostaną opracowane dla: selekcji próbek i barwienia powierzchni. Zostaną także opracowane inne przepisy GOST w oparciu o standardy europejskie EN 71-5:2015, EN 71-13:2014, EN71-14:2014. Białoruś będzie odpowiedzialna za opracowanie tych przepisów.