Zmiany na liście dobrowolnych norm dla budynków i budowli

6 maja 2021 roku na stronie internetowej Federalnej Agencji Regulacji Technicznych i Metrologii opublikowano informację o zatwierdzeniu nowej listy dokumentów z zakresu normalizacji, które w wyniku dobrowolnego zastosowania zabezpieczają przestrzeganie ustawy federalnej z dnia 30 grudnia 2009 roku nr 384-FZ “Regulamin techniczny dotyczący bezpieczeństwa budynków i budowli”.

Nowe dokumenty do dobrowolnego stosowania 

Na zaktualizowanej liście znalazły się nowe normy krajowe, zbiory zasad (w tym te, które weszły w życie przed terminem zgodnie z dekretem rządu nr 887-r z 6 kwietnia 2021 roku). Do nowych dokumentów należą: 

  • GOST R 59411-2021: certyfikat zgodności z zasadami projektowania i eksploatacji rurociągów przemysłowych z rur z włókna szklanego. Obowiązuje on od czerwca 2021 roku.
  • SP 34.13330.2021: zbiór zasad dotyczących autostrad. Obowiązuje on od 10 sierpnia 2021 roku.
  • SP 499.1325800.2021: zbiór zasad dotyczących warunków projektowania inżynieryjnego ochrony terenów, konstrukcji i budynków przed procesami sufuzyjno-krasowymi. Obowiązuje on od 3 września 2021 roku.

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego

Na omawianej liście jako pierwszy pojawił się rozdział „Kodeksy zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego”. To ważna informacja, ponieważ jego obecność umożliwia ujednolicenie wymagań baz ewidencyjnych dwóch krajowych regulaminów technicznych: o bezpieczeństwie budynków i budowli oraz o wymaganiach przeciwpożarowych. Warto w tym miejscu przypomnieć, że 3 maja 2021 roku w rosyjskiej Dumie Państwowej zarejestrowano projekt ustawy wraz z poprawkami do regulaminu technicznego dotyczącego bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terytorium Federacji Rosyjskiej. 

Procedura stosowania dobrowolnych norm

Warto pamiętać, że zgodnie z zasadami ustawodawstwa Rosji w zakresie regulaminów technicznych dobrowolne stosowanie norm i kodeksów zasad zawartych w wykazie samo w sobie jest wystarczającym warunkiem spełnienia wymagań ustawy federalnej “Regulamin techniczny w sprawie bezpieczeństwa budynków i budowli”. Nie należy jednak zapominać, że ich niezastosowanie nie może być traktowane jako niezgodność z wymogami, ponieważ mają one charakter dobrowolny. Rosyjskie ustawodawstwo zezwala na stosowanie innych dokumentów, które nie są sprzeczne z regulaminem technicznym.