Zmiany dotyczące reglamentu technicznego UC o produktach dla dzieci (CU TR 007/2011) zostały zatwierdzone przez Komisję EurAsEC

Dnia 23 marca 2017 roku EurAsEC opublikowała dekret Num. 23 dotyczący zatwierdzenia zmian w reglamencie technicznym Unii Celnej (CU) o „Bezpieczeństwie produktów dla dzieci i młodzieży” (CU TR 007/2011). Dokument ten został przyjęty zgodnie z ustalonymi zasadami podczas publicznej konsultacji i wewnętrzną harmonizacją z dnia 21 marca, i wszedł w życie z dniem jego opublikowania dnia 23 marca 2017 r.

Zatwierdzone zmiany wyjaśniają następujące kwestie: definicję „próbki standardowej”, pojęcie „ubrania 2-wu i 3-rzy warstwowego”, wymogi dotyczące obuwia, wymogi dotyczące oznakowania/etykietowania produktów; listę produktów podlegających procedurze zgodności, zasady wdrażania procedury zgodności.

Dlatego też, lista produktów dla dzieci poniżej 3 lat, które podlegały rejestracji państwowej, a następnie procedurze deklaracji, została rozszerzona na przedmioty jednorazowego użytku i przedmioty wykonane z tworzywa sztucznego, szkła, fajansu itp. Lista będzie obejmować również przedmioty dla dzieci powyżej 3 roku życia, a lista produktów podlegających deklaracji zgodności zostanie rozszerzona o pościel.

Regulacje techniczne powinny zostać poddane przeglądowi pod kątem nowych przepisów dotyczących wymogów oznakowania szczoteczek do zębów. Rozporządzenie CU TR 007/2011 o „Bezpieczeństwie produktów dla dzieci i młodzieży” zostało zatwierdzone przez EurAsEC dnia 23 września 2011 roku i obowiązuje od dnia 1 lipca 2012 r.