Ważne zmiany dotyczące niektórych postanowień Komisji Unii Celnej i Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej w sprawie importu i eksportu towarów.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku, weszły w życie niektóre zmiany do decyzji Komisji Unii Celnej i Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej.  Powyższe zmiany dotyczą zamiany kodów w wykazie towarów importowanych z państw rozwijających się i najmniej rozwiniętych; oraz nowej redakcji rozdziałów listy wyrobów, których obrót towarowy pomiędzy państwami członkowskimi Unii Celnej i państwami trzecimi jest zabroniony bądź ograniczony. Zmiany dotyczą również poszczególnych pozycji w wykazie towarów, których nie wolno wprowadzać na obszar celny Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej.

Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej również postanowiło o przedłużeniu terminu ważności zezwoleń na eksport lub import towarów, które zostały wydane przed wejściem w życie danej Decyzji (obowiązywanie do końca terminu ważności).