Zmiana przepisów regulaminu Unii Celnej odnośnie bezpieczeństwa produktów przemysłu lekkiego

Zgodnie z Traktatem powołującym do życia Euroazjatycką Unię Gospodarczą, Rada Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej przyjęła zmiany do regulaminu technicznego Unii Celnej ”О bezpieczeństwie produktów przemysłu lekkiego”. Zmiany te dotyczą wymogów do wskaźników higroskopijności i przepuszczalności powietrza wyrobów; terminu ważności certyfikatów zgodności dla produktów przemysłu lekkiego; oraz warunków testu produktów próbnych.

Postanowiono też, że dokumenty potwierdzające zgodność wyrobów z wymogami regulaminu technicznego Unii Celnej, które zostały wydane przed wprowadzeniem powyższych zmian, będą ważne do daty końcowej dokumentu.