Zaplanowano kolejne zmiany w regulaminie TR CU 005/2011

Na stronie internetowej Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej w dniu 31 marca 2021 roku opublikowano projekt zmian nr 4 do regulaminu technicznego TR CU 005/2011 „O bezpieczeństwie opakowań”. Publiczna dyskusja nad projektem będzie miała miejsce od 20 kwietnia do 23 czerwca bieżącego roku. Zgodnie z założeniami nowa, zmieniona wersja dokumentu wejdzie w życie rok po oficjalnej publikacji decyzji o przyjęciu zmian.

Ograniczenie stosowania jednorazowych opakowań polimerowych

Zmiany w omawianym regulaminie technicznym przewidują harmonizację z wymaganiami dyrektyw europejskich, których zasadniczym celem jest ograniczenie stosowania jednorazowych wyrobów polimerowych. Projekt określa zakres stosowania TR CU 005/2011 w przypadku transportu towaru w opakowaniach zbiorczych, włączając w to palety. Trwają prace nad zmianami w zakresie dostosowania wskaźników bezpieczeństwa dla opakowań metalowych, polimerowych, tekstylnych i mieszanych, a także zamknięć polimerowych, korkowych i hybrydowych.

Opakowania z surowców wtórnych w trosce o środowisko 

Problem zanieczyszczenia środowiska szkodliwymi opakowaniami jest niezwykle aktualny, dlatego projekt zmian ma na celu rozwój rynku surowców wtórnych oraz wprowadzenie wymagań dla opakowań dotyczących ich przetwarzania i ponownego wykorzystania. W tym celu przewidziano wprowadzenie nowego załącznika nr 6. 

W związku z tym wprowadzono nową terminologię: „opakowanie biodegradowalne”, „wielowarstwowy materiał polimerowy”, „opakowanie oksydegradowalne”, „zadrukowane materiały opakowaniowe” oraz „utylizacja opakowania (zamknięcia)”. W projekcie dużą uwagę poświęcono aktualizacji wymagań dotyczących oznakowania opakowań. 

Opakowania wielowarstwowe 

Szczegółowe uzupełnienia istniejących przepisów wprowadzane są w sekcji dotyczącej oznaczania wielowarstwowych materiałów polimerowych oraz opakowań mieszanych. Na przykład opakowanie mieszane składające się z dwóch elementów - pudełka kartonowego i umieszczonej w nim torby z połączonego materiału plastik/aluminium - musi zostać oznaczone w następujący sposób: wstęga Möbiusa i oznaczenie „PAP” , następnie drugą wstęgę oddzieloną przecinkiem z literą „C”, ukośniki oznaczenie głównego materiału w kompozycji według wagi:

 

Do symboli umieszczanych na etykiecie opakowania dodaje się także oznaczenie dotyczące biodegradowalności. Znak ten zawsze musi być nadrukowany znaku „Opakowanie biodegradowalne”, który powinien zostać naniesiony obowiązkowo w kolorze zielonym na białym tle: