Wymagania mikrobiologiczne dla ryb małosolnych w EUG

10 czerwca 2021 roku na stronie internetowej Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej w dziale „Aktualne zagadnienia dotyczące regulaminów technicznych” opublikowano wyjaśnienia dotyczące wymagań z zakresu wskaźników bezpieczeństwa mikrobiologicznego dla ryb małosolnych.

Nieprecyzyjne zapisy regulaminu technicznego TR EAEU 040/2016

Punktem wyjścia i impulsem do publikacji wyjaśnień była niejednoznaczność wymagań zawartych w załączniku nr 1 do regulaminu technicznego TR EAEU 040/2016 „O bezpieczeństwie ryb i produktów rybnych”. Załącznik numer 1 „Normy bezpieczeństwa mikrobiologicznego” zawiera 5 tabel ze wskaźnikami bezpieczeństwa mikrobiologicznego dla wyrobów rybnych, przetworów rybnych w puszkach, a także produktów rybnych przeznaczonych dla niemowląt oraz głównych surowców spożywczych wykorzystywanych do produkcji wskazanych przetworów rybnych.

Czym jest ryba małosolna?

“Ryba małosolna” to kategoria wyrobów rybnych rzadko spotykana w naszym kraju, która cieszy się dużą popularnością w krajach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Trudno o jednoznaczną definicję pojęcia „ryby małosolnej”, gdyż nie zostało ono zdefiniowane w punkcie 4 regulaminu. Włączono jednocześnie rybę małosolną do takich kategorii produktowych jak:

  • ryby wędzone małosolne, filety z ryb morskich
  • ryby pikantne, marynowane, w tym mrożone, krojone i niekrojone, małosolne i solone ryby, przyprawione i nadziewane filety rybne
  • ryby pakowane próżniowo, w tym ryby pakowane próżniowo bez konserwantów 


Ryby lekko solone należą zatem do takiego rodzaju produktu, jak produkty rybne solone (czyli wytwarzane i konserwowane z duża ilością soli). Zgodnie z punktem ​​4 regulaminu technicznego solone produkty rybne to gotowe do spożycia produkty rybne, które są przetwarzane z użyciem soli morskiej lub kuchennej, bez lub z dodatkiem cukru, przypraw, ekstraktów przypraw, dodatków do żywności. Ten rodzaj produktu obejmuje również ryby małosolne i kategorię pośrednią pomiędzy rybą soloną i małosolną - tzw. “rybę średniosoloną”.

Obowiązujące wskaźniki mikrobiologiczne

Wszystkie trzy wymienione powyżej rodzaje ryb konserwowanych za pomocą soli muszą spełniać wskaźniki mikrobiologiczne ustalone dla kategorii produktowych, do których zaliczono je w regulaminie technicznym (ryby marynowane, pikantne, mrożone, z dodatkiem dodatków itp.).

Regulamin techniczny TR 040/2016 obowiązuje od niemal czterech lat – dokładnie od 1 września 2017 roku. Potwierdzenie zgodności produktów rybnych, zgodnie z punktem 87 dokumentu, odbywa się w formie deklaracji.