Ważne zmiany w regulaminie technicznym dotyczącym bezpieczeństwa perfum i kosmetyków

 29 marca 2019 r. Rada Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej postanowiła wprowadzić zmiany do obowiązującego na terenie państw Unii Celnej regulaminu technicznego „W sprawie bezpieczeństwa perfum i kosmetyków” (TR CU 009/2011). Dotyczą one przede wszystkim aspektów prawnych i technicznych związanych z funkcjonowaniem przemysłu kosmetycznego oraz perfumeryjnego.

Nowe terminy i definicje

 Zasadnicza część wprowadzonych zmian dotyczy uzupełnienia dokumenty o nowe terminy i definicje dodane do artykułu 3. Nowe definicje to m.in.:

  • kosmetyki samoopalające ” (nadające skórze efekt opalenizny bez narażania jej na działanie promieni UV)
  • „produkty o niskim ryzyku mikrobiologicznym” (produkty, które nie stwarzają warunków pozwalających na przetrwanie i wzrost mikroorganizmów),
  • „sterylne perfumeryjne produkty kosmetyczne” (produkty, które są hermetycznie zapakowane, są używane raz i odpowiadają wymagania sterylności),
  • „sprzedawca” (osoba prawna lub osoba fizyczna, indywidualny przedsiębiorca, mieszkaniec państwa należącego do Euroazjatyckiej Unia Gospodarcza, zajmujący się handlem produktami perfumeryjnymi i kosmetycznymi
  •  

Dodatkowe wymagania

Regulamin uzupełniono o nowy artykuł 5.1 zatytułowany „Zapewnienie zgodności perfum i kosmetyków z wymogami regulaminu technicznego TR CU 009/2011”. Ustanowiono w nim dodatkowe wymagania dla niektórych rodzajów perfum i kosmetyków, dotyczące składników i wskaźników, a także sposobu etykietowania.

Ważną kwestią są również zmiany w artykule 6 dotyczącym oceny zgodności. Dotyczą one bazy dokumentów potwierdzających zgodność produktu z wymaganiami i szczegółowych zasad rejestracji deklaracji zgodności perfum i kosmetyków, w tym możliwości przyjęcia deklaracji bez powtórnych lub dodatkowych testów.

Rozszerzona lista substancji zakazanych

Kolejną ważną zmianą jest znaczne rozszerzenie listy substancji zabronionych do stosowania w perfumach i kosmetykach. Zmieniona została treść załączników nr 1-6, które określają wykaz substancji zakazanych w użyciu podczas produkcji w przemyśle kosmetycznym, wykaz substancji które są dopuszczone do stosowania z opisanym w regulaminie ograniczeniami, wykaz zatwierdzonych barwinków oraz filtrów UV, a także wymogi dotyczące skali pH w wyrobach kosmetycznych i perfumeryjnych.

Dokument został opublikowany na stronie internetowej EKG 6 maja 2019 r., a nowe zapisy regulaminu weszły w życie 12 miesięcy po publikacji, czyli 6 maja 2020 r.