W Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej wprowadzono normy dla produktów elektrycznych i elektronicznych.

Decyzja Rada Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej Nr 113 z dnia 29 sierpnia 2017 r. zawiera listę 9 standardów GOST i STB z zasadami i metodami testów i pomiarów, w tym zasadami pobierania próbek.

Normy te dotyczą produktów podlegających normom technicznym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej "Ograniczanie stosowania substancji niebezpiecznych w elektrotechnice i urządzeniach radioelektronicznych" (TR EAEU 037/2016), które wejdą w życie z dniem 1 marca 2018 r.

W szczególności wprowadzono dokumentację techniczną do oceny produktów elektrycznych i elektronicznych pod kątem ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych. Ponadto, normy obejmują zasady oznaczania różnych substancji regulowanych w produktach elektrycznych, takich jak: ołów, rtęć, kadm, całkowity chrom, całkowity brom.