W EUG planowane jest uruchomienie ujednoliconego systemu informowania o niebezpiecznych produktach

30 października na oficjalnej stronie internetowej Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej opublikowano notatkę z posiedzenia Rady EUG, na której jednym z głównych tematów była dyskusja nad wprowadzeniem ujednoliconego systemu informowania o produktach niebezpiecznych. Chodzi o ustalenie daty zakończenia realizowanego projektu pilotażowego, którego celem było utworzenie systemu zawierającego wykaz towarów niespełniających wymagań technicznych regulaminów i prawnych wymagań Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej i/lub Unii Celnej.

Nowy system wejdzie w życie 1 lipca 2021 roku

 Data ta przewidziana jest na 1 lipca 2021 roku. Od tego momentu państwowe organy kontrolne będą zobowiązane do podejmowania przewidzianych prawem działań w przypadku zidentyfikowania niebezpiecznych produktów, które wchodzą w zakres ustalany na szczeblu krajowym państw członkowskich EUG. Te informacje zostaną wprowadzone również do wspólnego, ujednoliconego systemu informacyjnego. Pierwsze kroki w celu stworzenia takiego systemu poczyniono już w 2018 r. W ramach projektu pilotażowego rozpoczęto wdrażanie rozwiązania dla produktów objętych sześcioma poniższymi regulaminami technicznymi:

  • TR CU 004/2011 „W sprawie bezpieczeństwa urządzeń niskonapięciowych”.
  • TR CU 007/2011 „W sprawie bezpieczeństwa produktów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży”.
  • TR CU 008/2011 „W sprawie bezpieczeństwa zabawek”.
  • TR CU 018/2011 „W sprawie bezpieczeństwa pojazdów kołowych”.
  • TR CU 033/2013 „W sprawie bezpieczeństwa mleka i przetworów mlecznych”.
  • TR CU 034/2013 „W sprawie bezpieczeństwa mięsa i produktów mięsnych”.

Większa efektywność w usuwaniu niebezpiecznych towarów

Głównym celem wprowadzenia nowej funkcjonalności jest zapewnienie efektywnej interakcji organów nadzorczych i skuteczniejsze wykrywanie oraz usuwanie niebezpiecznych produktów ze wspólnego rynku. Autorzy tego rozwiązania deklarują, że przejrzystość i otwartość systemu zapobiegnie pojawianiu się towarów niebezpiecznych w całej Unii. Co więcej, pojawiły się opinie, że zastosowanie tego podejścia pomoże wyeliminować zakazy i ograniczenia dotyczące niektórych rodzajów towarów, co do których były one nieuzasadnione. Pozostaje czekać na to aż zmiany wejdą w życie.