Trwa dyskusja nad projektem zmian w regulaminie technicznym dotyczącym wyrobów mięsnych

Projekt zmian nr 1 do regulaminu technicznego TR CU 034/2013 „W sprawie bezpieczeństwa mięsa i przetworów mięsnych” został skierowany do publicznej dyskusji w krajach Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej. Potrwa ona 62 dni - od 12 maja do 13 lipca 2021 roku. 

Nowelizacja przepisów dotknie kwestii wartości odżywczych

Zmiany zostały przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa Federacji Rosyjskiej. Głównym celem nowelizacji przepisów jest ustalenie granic dopuszczalnych odchyleń zawartości składników odżywczych z uwzględnieniem zmienności składu mięsa i produktów uboju, a także zasad dotyczących wskazywania wartości odżywczej na opakowaniach.

Tłuszcz i białko w produktach mięsnych do żywienia niemowląt

Powyższe wytyczne zostały szczegółowo opisane w paragrafach o numerach 17 i 106. Pierwsza z nich dotyczy zawartości tłuszczu i białka w produktach mięsnych przeznaczonych do żywienia niemowląt. Rzeczywiste wartości dotyczące tłuszczy i białek nie powinny wykraczać poza dopuszczalne poziomy określone w załączniku nr 4 „Wymagania dotyczące wskaźników fizyczno-chemicznych produktów mięsnych do żywności dla niemowląt”.

Granice odchyleń dotyczących wartości odżywczej

Zgodnie z zapisami nowego wydania regulaminu opisanymi w paragrafie 106, przy określaniu informacji o wartości odżywczej produktów mięsnych i produktów uboju dopuszczalne granice rzeczywistych wartości odżywczych powinny wynosić odpowiednio:

  • dla tłuszczy, węglowodanów, wartości energetycznej - nie więcej niż 120% wartości podanej na etykiecie produktu
  • dla białka - nie mniej niż 80% wartości podanej na etykiecie


Powyższe granice tolerancji błędu są zgodne z normami międzynarodowymi. Przyjęcie proponowanych zapisów pozwoli na uzyskanie wiarygodnych informacji o zawartości tłuszczów, białek, węglowodanów i wartości kalorycznej. Zastosowanie tej zasady rozwiązuje także problem polegający na tym, że wymagania dotyczące etykietowania mięsa i produktów uboju nie uwzględniają ich zmienności oraz niemożności ścisłej standaryzacji wskaźników składu chemicznego .