Rosja podała informację o szczegółach regulaminów przejściowych nowego Kodeksu Celnego dotyczącego towarów transportowanych w stanie niezmontowanym lub zdemontowanym.

Szef Federalnej Służby Celnej Rosyjskiej Federacji, Vladimir Bulavin, podał informację dotyczącą procedury deklaracji dóbr transportowanych w niezmontowanym lub zdemontowanym stanie w Liście Nr 01-11/75075 z dnia 28 grudnia 2017 r..

Zawiadomienie zostało podane w związku z nowym Kodeksem Celnym Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EAEU), który wszedł w życie 1 stycznia 2018 r. List uwzględnia prawodawstwo Euroazjatyckiej Unii Celnej i ustawodastwo krajów członkowskich, włączając regulaminy dotyczące towarów importowanych w celu przetworzenia i dalszego użytku na terenie EAEU. Procedura deklaracji, wspomniana w Liście, dotyczy towarów transportowanych przez granice EAEU w stanie niezmontowanym lub zdemontowanym, włączając stan niekompletny, w stosunku do którego wydano decyzję o klasyfikacji.

Po pierwsze, List uwzględnia towary, co do których klasyfikacji decyzja została podjęta przed 1 stycznia 2018 r., i których import pierwszego komponentu odbył się przed 1 stycznia 2018 r..W tym przypadku, import pozostałych komponentów tych towarów, który będzie miał miejsce po 1 stycznia 2018 r., powinien odbywać się za pomocą wniosków o warunkowym zwolnieniu zgodnie z Artykułem Nr 215 Federalnej Ustawy o Przepisach Celnych w Federacji Rosyjskiej, z dnia 27 listopada 2010, Nr. 311-FL.

Po drugie, List uwzględnia towary, co do których klasyfikacji decyzja została podjęta przed 1 stycznia 2018 r., ale import ich wszystkich komponentów odbył się po 1 stycznia 2018 r.. Deklaracja tych towarów powinna być przeprowadzona zgodnie z Artykułem Nr 117 Kodeksu Celnego Uni Euroazjatyckiej.

Wymienione artykuły uwzględniają szczegóły deklaracji towarów transportowanych w niezmontowanym lub zdemontowanym stanie. W każdym przypadku importowane komponenty podlegają opłacie celnej i podatkowej.