REO przygotowało listę opakowań nienadających się do recyklingu

Rosyjski Operator Ekologiczny (REO) przygotował i przedłożył do rozpatrzenia w Ministerstwie Przemysłu i Handlu wykaz towarów i opakowań nienadających się do recyklingu, dla których zaleca się uchwalenie zakazu wprowadzania i obrotu na rynku Federacji Rosyjskiej. 

Czym jest REO? 

Rosyjski Operator Ekologiczny (REO) to spółka publiczna utworzona dekretem Prezydenta Federacji Rosyjskiej 14 stycznia 2019 roku. Choć Rosyjski Operator Ekologiczny jest stosunkowo młodym tworem, to zdążył już zająć pewną niszę na rynku naszego wschodniego sąsiada. Głównym zadaniem postawionym przed spółką jest stworzenie efektywnego systemu zbiórki i przetwarzania komunalnych odpadów stałych. REO testuje i rekomenduje nowoczesne rozwiązania z zakresu gospodarki odpadami, ekologii i recyklingu. 

Dlaczego recykling jest ważny? 

Problem nagromadzenia śmieci i zanieczyszczenia środowiska w naszych czasach jest niezwykle dotkliwy. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest sortowanie odpadów i ich recykling. Niektóre rodzaje odpadów można wielokrotnie poddawać recyklingowi i ponownie wykorzystywać. Należą do nich: szkło, plastik, papier, wyroby metalowe. Pozwala to zredukować ilość wysypisk śmieci, oczyścić powietrze i zbiorniki wodne, a dodatkowo daje czas na uzupełnianie się zasobów naturalnych. W Rosji kultura recyklingu odpadów dopiero nabiera rozpędu. 

Jakie produkty znalazły się na liście? 

Lista produktów nienadających się do recyklingu obejmuje 28 pozycji. Są to między innymi: 

  • waciki bawełniane
  • jednorazowe plastikowe talerzyki i tubki
  • tubki na pastę do zębów
  • różne rodzaje opakowań i torebek (opakowania z dnem typu doypack, opakowań typu flow-pack itd.)
  • plastikowe kapsułki do kawy
  • opakowania na jajka i wyroby tytoniowe
  • jednorazowe sztućce
  • kolorowe butelki PET


Eksperci uważają za konieczne wprowadzenie zakazu sprzedaży tych towarów w handlu detalicznym i zastąpienie ich bardziej przyjaznymi dla środowiska alternatywami. Lista ta ma stać się częścią dokumentów wykorzystywanych do opracowania zasad wdrażania koncepcji rozszerzonej odpowiedzialności producenta.