Regulamin techniczny „Środki telekomunikacji. Bezpieczeństwo” został zatwierdzony przez Republikę Białorusi.

Dnia 20 czerwca 2018 roku Rada Ministrów Republiki Białorusi przyjęła Rezolucję Nr. 469 “O zatwierdzeniu przez Republikę Białorusi regulaminu technicznego «Środki telekomunikacji. Bezpieczeństwo» (TR 2018/024/BY) i o poprawkach do Rezolucji Rady Ministrów Republiki Białorusi z dnia 21 października 2016, Nr. 849”.

Regulamin techniczny określa wymagania jakie powinny spełniać sprzęty telekomunikacyjne, tak aby mogły służyć ochronie ludzkiego życia, zdrowia, dziedziczności i mienia, a także chronić środowisko i zapobiegać działaniom, które mogłyby wprowadzić konsumentów w błąd co do celu, jakości i bezpieczeństwa tych produktów. TR 2018/024/BY zawiera także schematy dokumentów potwierdzania zgodności.

Regulamin techniczny wejdzie w życie dnia 1 stycznia 2019 roku. Dokumenty oceny zgodności środków telekomunikacji przyjęte przez Republikę Białorusi przed 1 stycznia 2019 roku, pozostaną ważne zgodnie z ich terminem ważności.

W porozumieniu z Państwowym Komitetem ds. Standaryzacji w Republice Białorusi, Ministerstwo Komunikacji i Informatyzacji powinno zatwierdzić listę państwowych przepisów powiązanych z TR 2018/024/BY. Dobrowolne zastosowanie tych przepisów zapewni zgodność z wymogami regulaminu technicznego. Jednocześnie, Ministerstwo Komunikacji i Informatyzacji ma prawo do wyjaśnienia zasad zastosowania TR 2018/024/BY.