Rada Eurazjatyckiej Komisji Gospodarczej zmieniła wykaz norm z wymaganiami dotyczącymi smarów, olejów i specjalnych płynów.

W dniu 29 sierpnia 2017 r. decyzją EEC Nr 111 "W sprawie zmiany decyzji Rady Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej z 2 października 2012 Nr 180 ", zostało zmienione rozporządzenie techniczne Unii Celnej "O bezpieczeństwie smarów, olejów i specjalnych płynów" (TR CU 030/2012).

Nowa rewizja Listy dobrowolnych standardów zawiera 72 przepisy GOST i 7 państwowych przepisów Republiki Kazachstanu. Normy te wprowadzają ogólne wymagania techniczne i specyfikacje dotyczące olejów smarowych (w tym olejów silnikowych, olejów antykorozyjnych, olejów hydraulicznych, przemysłowych, sprężarkowych i turbinowych), tłuszczów i specjalnych płynów.

Ponadto zaktualizowano wykaz norm koniecznych do zapewnienia zgodności z wymogami rozporządzenia TR CU 030/2012. 43 normy dotyczące smarów, olejów i specjalnych płynów (w tym ropy naftowej i produktów petrochemicznych, płynów chłodzących, płynów izolacyjnych, syntetycznych detergentów i smarów) zawierają zasady i metody analizy i pomiarów.