Przepisy przejściowe EurAsEC dotyczące "Bezpieczeństwa ryb i produktów rybnych" (TR EAC 040/2016)


Eurazjatycka Komisja Gospodarcza ustaliła co następuje:

  1.  Dokumenty oceny dotyczące "bezpieczeństwa ryby i produktów rybnych" w krajach EurAsEC, które zostały zatwierdzone przed wejściem w życie reglamentu technicznego TR EAC 040/2016, obowiązują do daty ich wygaśnięcia lub nie dłużej niż do 1 września 2019 r. Można produkować i sprzedawać produkty rybne na terytorium krajów EurAsEC z dokumentami oceny, które zostały wcześniej zaakceptowane i posiadają krajowy znak zgodności z datą przed 1 marca 2019 r. Można także produkować i dostarczać towary z tej grupy, których dokumenty zostały wydane zanim reglament wszedł w życie, ale nie dłużej niż do dnia 1 września 2019 r. W takim przypadku wszystkie produkty muszą być oznaczone krajowym znakiem zgodności. Ważne jest, aby obieg produktów był dopuszczalny tylko do momentu zanim upłynie termin, który jest określony zgodnie z prawodawstwem EurAsEC.
  2. Republika Kazachstanu jest odpowiedzialna za opracowanie międzynarodowych standardów dotyczących kwestii oceny zgodności produktów rybnych. Lista standardów powinna zostać opracowana we współpracy z państwami członkowskimi i dotyczyć będzie wyłącznie tych produktów rybnych, dla których wymagane są dokumenty oceny zgodności.
  3. Zmianie ulega decyzja №299 wydana  przez Komisję Unii Celnej o jednolitych wymaganiach sanitarnych, epidemiologicznych oraz higienicznych dla towarów, które podlegają nadzorowi sanitarnemu i epidemiologicznemu, ma ona zostać przedstawiona ministrowi EurAsEC Koreshkov V.N. przed dniem 1 września 2017 r.
  4. Obecna decyzja staje się skuteczna wraz z przepisami technicznymi EurAsEC dotyczącymi "bezpieczeństwa ryb i produktów rybnych", ale nie wcześniej niż 30 dni kalendarzowych od daty publicznego ogłoszenia.