Przepisy dotyczące estrów glicydowych w produktach spożywczych będą zmienione

W dniu 23 października 2020 roku na stronie internetowej Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej opublikowano komunikat o konieczności włączenia norm dotyczących zawartości estrów glicydowych kwasów tłuszczowych do kilku unijnych regulaminów technicznych określających wymagania wobec produktów spożywczych.

Regulacje prawne dotyczące estrów glicydowych

Decyzja ta została poparta przez uprawnione organy krajów Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej na spotkaniu w siedzibie tej organizacji. Dotyczyło ono właśnie sprawy wprowadzenia do regulaminów technicznych Unii obowiązkowych wymagań z zakresu ujednolicenia zawartości estrów glicydowych w produktach spożywczych.

Mowa przede wszystkim o dwóch regulaminach:

  • „Bezpieczeństwo żywności” (TR CU 021/2011);
  • „W sprawie bezpieczeństwa niektórych rodzajów specjalistycznych produktów spożywczych, w tym dietetycznego żywienia stosowanego w terapiach i żywienia o charakterze dietetycznym” (TR CU 027/2012).

Jednolite wymagania sanitarne

Pierwszym krokiem do włączenia norm dotyczących zawartości estrów glicydowych do ram prawnych EUG była decyzja nr 132 z 6 sierpnia 2019 roku. W oparciu o nią zmieniona została lista towarów, dla których zatwierdzono jednolite wymagania sanitarne.

Ważny wskaźnik, czyli glicydowe estry kwasów tłuszczowych w przeliczeniu na glicyd, został dodany do listy olejów roślinnych wykorzystywanych do bezpośredniego spożycia przez ludzi lub jako surowiec spożywczy, z ustaleniem dopuszczalnego poziomu. Obecnie stosowanie wytycznych z dokumentu oparte jest o zasadę dobrowolności. Rozwiązanie to stosowane jest przez producentów, którzy chcą wcześniej przystosować swoje produkty do nowych wymagań prawnych.

Olej palmowy w produktach spożywczych

Należy zauważyć, że obecnie normy dla branży produkcyjnej w zakresie używania estrów glicydowych kwasów tłuszczowych, czyli m.in. wykorzystania oleju palmowego w artykułach spożywczych, nie są oparte o jasne wytyczne prawne. Ze względu na ten fakt EUG postanowiła przypomnieć, że ​​trwają aktywne prace nad ustanowieniem niezbędnych standardów. Wypracowane normy zostaną włączone do regulaminów technicznych dotyczących tłuszczów i produktów olejowych (TR CU 024/2011).

Przyjęcie niezbędnych zmian umożliwi ustalenie dopuszczalnych poziomów estrów glicydowych w olejach roślinnych i produktach pochodnych, chroniąc tym samym konsumentów przed ich nadmiarem w produktach spożywczych.