Przedłużono okres obowiązywania przepisów przejściowych dotyczących ropy naftowej

Do 8 grudnia 2020 r. trwają otwarte konsultacje i publiczna dyskusja nad projektem zmian przepisów przejściowych dotyczących implementacji regulaminu technicznego TR 045/2017 EAEU „O bezpieczeństwie ropy przygotowanej do transportu i (lub) użytkowania”. W regulaminie tym ustanowione zostały wymagania bezpieczeństwa dla ropy naftowej, wprowadzonej do obrotu na rynku Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, które mają charakter obowiązkowych do zastosowania i wdrożenia.

Przepisy przejściowe dotyczące ropy i produktów ropopochodnych

Regulamin TR EAEU 045/2017 wszedł w życiu 1 lipca 2019 r., jednak decyzją Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 36 z dnia 6 marca 2018 r. zatwierdzono przepisy przejściowe. Były one ograniczone w czasie do 1 stycznia 2021 r. Do tego momentu dopuszcza się wydobycie i dopuszczenie do obrotu ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, które wcześniej nie podlegały obowiązkowej ocenie zgodności według „starych” norm, czyli bez pozwoleń i oznakowania znakiem EAC.

Covid-19 a sytuacja koncernów naftowych i gazowych

Ze względu na obecną globalną sytuację związaną z wprowadzeniem ograniczeń z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19 koncerny naftowe i gazowe nie były w stanie przygotować się i przystosować swoich działań do wymogów określonych w TR EAEU 045/2017. Trudno również oczekiwać, że wszystkie wyszczególnione w dokumencie obostrzenia i zasady zostaną wdrożone w pozostałym, krótkim czasie obowiązywania okresu przejściowego.

Przedłużenie okresu przejściowego

W związku z trudną sytuacją wysunięta została propozycja przedłużenia okresu przejściowego na dostosowanie się do nowych norm bezpieczeństwa rozporządzenia o kolejny rok. Tym samym regulamin wejdzie w życie dopiero 1 stycznia 2022 r., do tego momentu obowiązują przepisy przejściowe.