Program opracowania regulaminu technicznego dla wyrobów mleczarskich 

10 czerwca 2021 roku Zarząd Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej opublikował przyjętą dwa dni wcześniej decyzję numer 64, zmieniającą Program rozwoju i aktualizacji norm międzynarodowych stosowanych w celu dostosowania go do unijnego regulaminu technicznego „O bezpieczeństwie mleka i produktów mlecznych". Decyzja wejdzie w życie za miesiąc.

Rosja odpowiedzialna za koordynację prac

Wprowadzone zmiany przewidują, że w Programie doprecyzowana zostanie pozycja pod numerem 170 - chodzi przede wszystkim o określenie warunków opracowania międzynarodowej normy „Mleko spożywcze. Oznaczanie zawartości mleka w proszku”. Choć pierwotnie zaplanowany termin na zakończenie prac w tym zakresie określono na 2020 rok, to obecnie jako datę graniczną wyznaczono 2022 rok. Podmiotem odpowiedzialnym za koordynację prac przygotowawczych w tym zakresie jest Federacja Rosyjska. 

Program rozwoju i aktualizacji norm międzynarodowych a branża mleczarska

Przypomnijmy, że "Program opracowania (rewizji, zmiany) międzypaństwowych standardów do dobrowolnego przestrzegania TR CU 033/2013 dla mleka i przetworów mlecznych", a także "Norma GOST z zasadami pobierania próbek i metodami badań do oceny zgodności przetworów mlecznych" zostały zatwierdzone w dniu 7 czerwca 2016 decyzją Kolegium Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 69.

Normy GOST dotyczące wyrobów mleczarskich

Obecnie Program obejmuje 175 pozycji. Praca nad rozwojem i aktualizacją wielu norm zawartych w Programie została już zakończona. Istnieje jednak grupa norm GOST, których przygotowanie powinno zakończyć się w przyszłym roku. Produkty, których dotyczą wspomniane normy to na przykład:

  • mleczne napoje fermentowane 
  • krem maślany z mleka krowiego
  • sery miękkie, półtwarde i twarde
  • skondensowana śmietana i mleko
  • pitne i surowe mleko owcze
  • liofilizowane produkty mleczne
  • tłuszcz i masło mleczne (metody pobierania próbek, zasady odbioru i metody kontroli).

Normy planowane do wdrożenia w 2023 roku

Do 2023 roku zgodnie z dokumentem opracowane powinno zostać 7 norm GOST dotyczących skondensowanej serwatki i maślanki, koncentratu laktulozy i płynnych mieszanek do lodów, fermentowanych produktów mlecznych o niskiej zawartości laktozy i skondensowanej śmietany, mleka modyfikowanego do karmienia dzieci, a także oznaczania liczby nadtlenkowej w specjalistycznych produktach spożywczych dla kobiet w ciąży, matek karmiących i dzieci.