Produkty perfumeryjne i kosmetyczne z nowymi standardami międzynarodowymi

28 grudnia 2020 roku opublikowano decyzję Zarządu Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej nr 177 z 22 grudnia 2020 roku, zatwierdzającą aktualizację listy standardów międzynarodowych dla regulaminu technicznego TR CU 009/2011 „W sprawie bezpieczeństwa produktów perfumeryjnych i kosmetycznych”. Zaktualizowane lista zastąpi poprzednią, która weszła w życie w tym samym czasie, co regulamin TR CU 009/2011, czyli we wrześniu 2011 roku. 

184 międzynarodowe standardy

W spisie ujęte zostały 184 standardy międzynarodowe zharmonizowane ze standardami serii ISO oraz EN. Przedsiębiorcy mogą je stosować na zasadzie dobrowolności. Pozostawione zostały jedynie te krajowe normy zharmonizowane z ISO, które dotyczą systemów zarządzania STB ISO 9001-2015, ST RK ISO 9001-2016 i podobnych.

GOST 32048-2013 obowiązuje do 2022 roku

Standardy z poprzedniego wydania listy, które nie znalazły się w zaktualizowanym spisie, przestają mieć zastosowanie od nowego roku. Wyjątek poczyniono jednak dla jednego ze standardów, a konkretnie dla standardu GOST 32048-2013 dotyczącego produkcji perfumeryjno-kosmetycznej. Zgodnie z zapisami dokumentu będzie on obowiązywał dłużej, tj. do stycznia 2022 roku.

56 standardów z zakresu metod badawczych

Nowa edycja dokumentu zawiera 56 pozycji opisujących metody badawcze. Niektóre ze standardów GOST mają być w zamyśle stosowane także podczas kontroli państwa nad przestrzeganiem norm regulaminu technicznego TR CU 009/2011. Ponadto od 1 lipca 2021 r. wprowadzone zostaną dwa standardy, dedykowane specjalnie do tych celów. Mowa o standardzie GOST EN 16956-2020 oraz GOST ISO / TR 18818-2020.

8 standardów GOST ISO dot. mikrobiologii z ograniczonym terminem stosowania

Okres stosowania niektórych standardów także został ograniczony na mocy dokumentów do 1 stycznia 2022 r. Dotyczy on 8 standardów GOST ISO z zakresu badań mikrobiologicznych, które dotyczą:

  • wykrywania drożdżaków Candida albicans

  • ogólnych wymagań dotyczących kontroli mikrobiologicznej

  • wykrywanie i zliczania mezofilnych mikroorganizmów tlenowych

  • wykrywania bakterii pałeczki okrężnicy Escherichia coli

  • wykrywanie bakterii pałeczki ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa

  • wykrywania bakterii gronkowca złocistego Staphylococcus aureus

  • obliczenia dotyczące zawartości drożdży i pleśni

  • wykrywanie drobnoustrojów specyficznych i niespecyficznych.

Należy zauważyć, że omawiana lista standardów zawiera już zaktualizowane metody badań mikrobiologicznych. Po aktualizacji dokumentu obowiązują one od dnia 27 stycznia 2021 r.