Prace nad wdrożeniem normy GOST w zakresie oceny zgodności pojazdów 

12 marca 2021 roku we Władywostoku miało miejsce spotkanie grupy roboczej ds. przygotowania i wdrożenia normy GOST 33670-2015 „Metody badań technicznych, badań i pomiarów, stosowane do poszczególnych pojazdów w trakcie oceny zgodności”. O tym fakcie poinformowano na oficjalnych stronach internetowych Federalnej Służby Akredytacji i Federalnej Agencji ds. Regulacji Technicznych i Metrologii.

Międzyinstytucjonalne konsultacje 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Federalnej Służby ds. Akredytacji, Federalnej Agencji ds. Przepisów Technicznych i Metrologii, Ministerstwa Przemysłu i Handlu Kraju Nadmorskiego, laboratoriów badawczych zajmujących się oceną zgodności pojazdów, a także innych zainteresowanych tą tematyką organizacji. 

Podczas zebrania omówiono obecne stadium przygotowania legislacyjnego i organizacyjnego w związku z planowanym wejściem w życie normy GOST 33670-2015, w tym metody badawcze niezbędne do wdrażania oceny zgodności poszczególnych pojazdów samochodowych. 

Zmiany dogodne dla konsumentów 

Podczas spotkania zwrócono uwagę na to, by na etapie przygotowania do stosowania normy zaplanować prawodawstwo w taki sposób, aby konsumenci w jak najmniejszym stopniu odczuli wprowadzone zmiany. W związku z tym zaplanowano, że rozwiązanie to zostanie wdrożone w oparciu o usługi cyfrowe, a dedykowane laboratoria miałyby świadczyć kompleksowe usługi - nie tylko badania pod kątem bezpieczeństwa konstrukcji, ale także przegląd techniczny i wydawanie paszportów elektronicznych dla pojazdów.

Projekt pilotażowy 

Laboratoria badawcze przez swych przedstawicieli wezwały do ​​aktywniejszego zaangażowania się w realizację pilotażowego projektu elektronicznego wydawania certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji pojazdu. Upowszechnienie stosowania tego rozwiązania znacząco obniży koszty pracy ośrodków testowych przy rejestracji elektronicznych paszportów pojazdu (EPTS) dla samochodów, a ponadto usprawni proces przygotowania niezbędnych dokumentów. Dzięki temu systemowi dane z Certyfikatu bezpieczeństwa pojazdu (SBKTS) będą automatycznie przekazywane do systemu zawierającego Karty pojazdu. 

Norma GOST 33670-2015 miała wejść w życie 1 lipca 2020 roku. Okres ten został przesunięty o rok na mocy decyzji Zarządu EUG nr 79 z 23 czerwca 2020 r. i zgodnie z obecnie publikowanymi informacjami wejdzie w życie 1 lipca bieżącego roku.